kalendarzzulawski.pl

Żuławy Wiślane – skarb północnej Polski

Żuławy Wiślane: co warto zobaczyć?

Zabytki, przyroda i historia

Żuławy Wiślane są najniżej położonym obszarem w Polsce, na terenie którego nuda nikomu z nas nie zagrozi. Piękne widoki, ciekawe miejscowości oraz zabytki, obok których nie można przejść obojętnie – oto czynniki, dzięki którym wycieczki po tej krainie mogą się dla każdego z nas okazać niezapomnianą przygodą. Co warto zobaczyć w tej części Pobrzeża Gdańskiego?

Śladem mennonitów przez Żuławy Wiślane

Żuławy Wiślane to przede wszystkim malownicza delta Wisły oraz dolina Nogatu. Same Żuławy Wiślane można podzielić na te, które leżą na lewym brzegu Wisły (czyli na Żuławy Gdańskie) oraz na te, które rozciągają się pomiędzy Wisłą a Nogatem (czyli na Żuławy Wielkie, częste nazywane też Malborskimi). Na prawym brzegu Nogatu rozciąga się z kolei część Żuław, znana jako Żuławy Elbląskie. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest fakt, iż ta spora równina zbudowana jest z osadu rzecznego, naniesionego tu przez Wisłę oraz jej ramiona: Nogat, Szkarpawę i Martwą Wisłę. Fakt, iż obszar ten położony jest bardzo nisko (w niektórych miejscach nawet poniżej poziomu morza), przez lata utrudniał zakładanie na terenie Żuław wsi i miast. Dopiero w XIII wieku, dzięki intensywnym pracom melioracyjnym, zaczęło się rozwijać osadnictwo w tej części ziem polskich. Co ciekawe, żyzna gleba szybko stała się zachętą do osadzania się w delcie Wisły, a same Żuławy są do dziś obszarem wyjątkowo atrakcyjnym dla rolników.

Mała Holandia

Żuławy Wiślane są też obszarem wyjątkowo atrakcyjnym dla turystów, którzy w czasie wycieczki chcą się nacieszyć zarówno pięknymi widokami, jak i cennymi pamiątkami sprzed wieków. Tu, na terenie „Małej Holandii”, nuda nikomu nie zagrozi. Żuławy Wiślane to piękne miasta, takie jak Gdańsk, Tczew oraz Malbork, to również cenne pamiątki po Krzyżakach oraz holenderskich mennonitach, dzięki którym na terenie Żuław powstało wiele sprawnie funkcjonujących systemów odwadniających. Do dziś w krajobrazie Żuław Wiślanych rolę bardzo ważną odgrywają wiatraki oraz holenderskie zagrody, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. Żuławy Wiślane to również takie zabytki techniki, jak potężne mosty, śluzy oraz stacje pomp, które też świetnie sprawdzają się w roli atrakcji turystycznych.

1 komentarz

Comments are closed.